Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

Το περιεχόμενο της εφαρμογής συντάσσεται από καταρτισμένο δίκτυο επιστημόνων που προσφέρουν τις γνώσεις και την άποψή τους ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.