Διαδικασίες απόκτησης ΑΜΚΑ

Διαδικασίες απόκτησης ΑΜΚΑ

Δήλωση γέννησης στο ληξιαρχείο

Την επομένη εργάσιμη ημέρα του τοκετού θα πρέπει να δηλώσετε το μωρό σας στο Ληξιαρχείο. Συνήθως υπάρχει παράρτημα του ληξιαρχείου μέσα στο μαιευτήριο (γραφείο δήλωσης νεογνού – αναγγελίες) στο οποίο θα προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια (σε ισχύ) και φωτοτυπίες τους.
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προσοχή, μερικά μαιευτήρια ζητούν να έχουν εκδοθεί πρόσφατα – εντός εξαμήνου).

Παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Η παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης γίνεται συνήθως την μεθεπόμενη εργάσιμη μέρα από την αίτηση, από το ληξιαρχείο της περιοχής που υπάγεται το μαιευτήριο, ή κατόπιν συνεννόησης στο ίδιο το μαιευτήριο, στο τμήμα δήλωσης νεογνών. Ρωτήστε στο τμήμα του μαιευτηρίου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή.

Απόκτηση Α.Μ.Κ.Α νεογνού

Προσκομίστε άμεσα σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. τα εξής δικαιολογητικά του γονέα που θα ασφαλίσει το παιδί:

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
  2. Α.Μ.Κ.Α του γονέα που θα ασφαλίσει το παιδί
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεογνού.

Παραλαβή του ΑΜΚΑ του νεογνού και επιστροφή της εγγύησης

Παραλαμβάνετε επιτόπου από το ΚΕΠ τον ΑΜΚΑ του νεογνού τον οποίο προσκομίζετε στο μαιευτήριο για να γίνει η τιμολόγηση ή η επιστροφή ποσού εφόσον έχει κρατηθεί εγγύηση.


0 Comments

Leave a reply

©2019 Το www.maia.gr αποτελείται από γυναικολόγους και μαίες, που εξειδικεύονται σε θέματα μαιευτικής. Ο ρόλος του είναι ερευνητικός, επιστημονικός και γνωμοδοτικός. Η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη μαιευτικές πληροφορίες. Η παρούσα εφαρμογή δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Εφαρμογή παρέχει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας .

Log in with your credentials

Forgot your details?