Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα εγκυμοσύνης

Μετά από την τελευταία έμμηνο ρύση σας η μήτρα αρχίζει να πυκνώνει με αιμοφόρα αγγεία , καθώς προετοιμάζεται για τη γονιμοποίηση.
1η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
Η επίστρωση της μήτρας παχαίνει και τα ωοθυλάκια ωριμάζουν μέχρι να επικρατήσει το ένα που θα γονιμοποιηθεί. Μέσα στο ωοθυλάκιο περιμένει το ωάριο.
2η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
Η σύλληψη συμβαίνει με την ένωση του σπέρματος και μ'ένα αυγό, για να σχηματιστεί ένα μοναδικό κύτταρο που ονομάζεται ζυγωτό .
3η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
Η μικρή συλλογή των κυττάρων, γνωστή ως βλαστοκύστη έχει ταξιδέψει επιτυχώς στην σάλπιγγας και εμφυτεύεται στην μήτρα.
4η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
5η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
5η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
6η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
6η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
7η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
7η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
8η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
8η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
9η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
9η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
10η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
10η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
11η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
11η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
12η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
12η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
13η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
13η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
14η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
14η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
15η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
15η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
16η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
16η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
17η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
17η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
18η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
18η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
19η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
19η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
20η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
20η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
21η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
21η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
22η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
22η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
23η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
23η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
24η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
24η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
25η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
25η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
26η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
26η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
27η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
27η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
28η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
28η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
29η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
29η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
30η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
30η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
31η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
31η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
32η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
32η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
33η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
33η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
34η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
34η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
35η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
35η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
36η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
36η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
37η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
37η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
38η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
38η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
39η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
39η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
40η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης
40η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης

0 Comments

Leave a reply

©2019 Το www.maia.gr αποτελείται από γυναικολόγους και μαίες, που εξειδικεύονται σε θέματα μαιευτικής. Ο ρόλος του είναι ερευνητικός, επιστημονικός και γνωμοδοτικός. Η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη μαιευτικές πληροφορίες. Η παρούσα εφαρμογή δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Εφαρμογή παρέχει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας .

Log in with your credentials

Forgot your details?