Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου+

Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου