Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου

Ο πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη στο βάρος και στο μέγεθος του εμβρύου κατά την διάρκεια της κύησης. Η μέτρηση αρχικά γίνεται από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τους γλουτούς, αφού τα άκρα είναι ακόμα κουλουριασμένα στο σώμα. Μετά την 20η εβδομάδα η μέτρηση γίνεται μέχρι την άκρη των ποδιών.


Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου

8 εβδομάδες 1.6 εκ 1 γραμ.
9 εβδομάδες 2.3 εκ 2 γραμ.
10 εβδομάδες 3.1 εκ 4 γραμ.
11 εβδομάδες 4.1 εκ 7 γραμ.
12 εβδομάδες 5.4 εκ 14 γραμ.
13 εβδομάδες 7.4 εκ 23 γραμ.
14 εβδομάδες 8.7 εκ 43 γραμ.
15 εβδομάδες 10.1 εκ 70 γραμ.
16 εβδομάδες 11.6 εκ 100 γραμ.
17 εβδομάδες 13 εκ 140 γραμ.
18 εβδομάδες 14.2 εκ 190 γραμ.
19 εβδομάδες 15.3 εκ 240 γραμ.
20 εβδομάδες 16.4 εκ 300 γραμ.
(μέχρι τα πόδια)
20 εβδομάδες 25.6 εκ 300 γραμ.
21 εβδομάδες 26.7 εκ 360 γραμ.
22 εβδομάδες 27.8 εκ 430 γραμ.
23 εβδομάδες 28.9 εκ 501 γραμ.
24 εβδομάδες 30 εκ 600 γραμ.
25 εβδομάδες 34.6 εκ 660 γραμ.
26 εβδομάδες 35.6 εκ 760 γραμ.
27 εβδομάδες 36.6 εκ 875 γραμ.
28 εβδομάδες 37.6 εκ 1005 γραμ.
29 εβδομάδες 38.6 εκ 1153 γραμ.
30 εβδομάδες 39.9 εκ 1319 γραμ.
31 εβδομάδες 41.1 εκ 1502 γραμ.
32 εβδομάδες 42.4 εκ 1702 γραμ.
33 εβδομάδες 43.7 εκ 1918 γραμ.
34 εβδομάδες 45 εκ 2146 γραμ.
35 εβδομάδες 46.2 εκ 2383 γραμ.
36 εβδομάδες 47.4 εκ 2622 γραμ.
37 εβδομάδες 48.6 εκ 2859 γραμ.
38 εβδομάδες 49.8 εκ 3083 γραμ.
39 εβδομάδες 50.7 εκ 3288 γραμ.
40 εβδομάδες 51.2 εκ 3462 γραμ.
41 εβδομάδες 51.7 εκ 3597 γραμ.
42 εβδομάδες 51.5 εκ 3685 γραμ.

0 Comments

Leave a reply

©2019 Το www.maia.gr αποτελείται από γυναικολόγους και μαίες, που εξειδικεύονται σε θέματα μαιευτικής. Ο ρόλος του είναι ερευνητικός, επιστημονικός και γνωμοδοτικός. Η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη μαιευτικές πληροφορίες. Η παρούσα εφαρμογή δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Εφαρμογή παρέχει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας .

Log in with your credentials

Forgot your details?