Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Περιορισμός Ευθύνης του maia.gr και των Συντακτών του

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του maia.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Το περιεχόμενο του maia.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στο maia.gr

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας. Το maia.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης του maia.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το maia.gr, το προσωπικό του maia.gr, ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Όλες οι ιατρικές, μαιευτικές και νοσηλευτικές πληροφορίες και συμβουλές που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, παρέχεται για απλή γενική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων επισκεπτών, είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον καθένα επισκέπτη της ιστοσελίδας και έχουν συνταχθεί προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αποστολή της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (κατά το χρόνο σύνταξής τους) και τις ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων κρατικών ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς – επιστήμονες της συγκεκριμένης για κάθε πληροφορία ειδικότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρεις και ικανές για ενημέρωση επί όλων των πιθανών περιστατικών ή ότι υποκαθιστούν την ανάγκη ιατρικής εξέτασης, γνωμάτευσης ή συμβουλής, ούτε την υποχρέωση του κάθε ενδιαφερομένου να προσφύγει στον κατάλληλο επιστήμονα (ιατρό της ανάλογης ειδικότητας) για τη λήψη υπεύθυνης και εξατομικευμένης ενημέρωσης, γνωμάτευσης ή συμβουλής ή τη διενέργεια των αναγκαίων κατά περίπτωση ιατρικών πράξεων.

Το υλικό αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική διάγνωση, συμβουλή, υπόδειξη ή παραίνεση προς συγκεκριμένη ιατρική και εν γένει θεραπευτική πράξη. Καμία απόφαση για την αντιμετώπιση πάθησης ή την προληπτική ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να λαμβάνεται βάσει αυτών, χωρίς την απαραίτητη εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή και επίβλεψη και την άμεση επαφή του ειδικευμένου ιατρού με το κάθε περιστατικό, ούτε ο ασθενής μπορεί βάσει των πληροφοριών αυτών να διακόπτει ή τροποποιεί τη χορηγηθείσα από τον ιατρό του θεραπευτική αγωγή. Ειδικά σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος, πρέπει να αναζητείται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση η κατάλληλη ιατρική βοήθεια και να μην περιορίζεται η αντιμετώπιση του, στις εδώ παρεχόμενες πληροφορίες.

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Περιορισμός Ευθύνης του maia.gr και των Συντακτών του