Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

(τελευταία ενημέρωση: 10/03/2022)

Οι παρακάτω όροι χρήσης περιεχομένου έχουν συνταχθεί από το www.maia.gr στo οποίο ανήκει το maia.gr® Εγκυμοσύνη (εφεξής “Εφαρμογή”) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.

Η Εφαρμογή παρέχει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι συμβουλευτικές / ενημερωτικές, δεν λαμβάνεται υπόψιν το ατομικό ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την ιατρική κλινική εξέταση, διάγνωση και χορήγηση θεραπευτικής αγωγής. Ποτέ μην αγνοήσετε τις συμβουλές του γιατρού σας επειδή διαβάσατε κάτι στην Εφαρμογή.

Το περιεχόμενο της Εφαρμογής, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στην Εφαρμογή.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας. Η Εφαρμογή δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης της Εφαρμογή βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το maia.gr, το προσωπικό του maia.gr, ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Περιορισμός Ευθύνης της Εφαρμογής και των Συντακτών της

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των γενικών όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (η Πολιτική Απορρήτου, Όροι χρήσης, Πολιτική Cookies και τυχόν άλλες ειδικότερες πολιτικές αναρτώνται σε ξεχωριστό υπερσύνδεσμο.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους αναφερόμενους όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής και τον δεσμεύουν, άνευ άλλου τινός.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα πρέπει να είστε ενήλικες (άνω των 18 ετών) και να διενεργείτε προσπέλαση μέσω νόμιμου παρόχου και με νόμιμη διαδικτυακή σύνδεση. Άλλως, απαιτείται πρότερη γονική άδεια και ενδεχομένως η παρουσία του γονέα, ώστε να κρίνει κάθε φορά εάν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο ή ανταποκρίνεται στην ωριμότητα του ανήλικου.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Η Εφαρμογή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, λόγω του συνεχούς κινδύνου παρέμβασης τρίτων στο Διαδίκτυο, αλλά και επειδή η μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια όλων των εμπεριεχόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων (ανά πάσα στιγμή). Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις στις παρεχόμενες, στην παρούσα ιστοσελίδα, πληροφορίες παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Ακόμη ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες και οι συμβουλές που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστούν την ιατρική διάγνωση, συμβουλή και παρακολούθηση.

Ειδικότερα,

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές πληροφορίες και συμβουλές που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, ιδίως αυτές που αφορούν στις μέλλουσες μητέρες και τα βρέφη (ιατρικές εξετάσεις, πρόγραμμα εμβολιασμού, και γενικώς κάθε σχετικό υλικό), παρέχεται για απλή γενική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων , είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον καθένα επισκέπτη της ιστοσελίδας και έχουν συνταχθεί προκειμένου να εξυπηρετήσουν την  εκπαιδευτική φύση και αποστολή της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (κατά το χρόνο σύνταξής τους) και τις ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων κρατικών ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς – επιστήμονες της συγκεκριμένης για κάθε πληροφορία ειδικότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρεις και ικανές για ενημέρωση επί όλων των πιθανών περιστατικών ή ότι υποκαθιστούν την ανάγκη ιατρικής εξέτασης, γνωμάτευσης ή συμβουλής, ούτε την υποχρέωση του κάθε ενδιαφερομένου να προσφύγει στον κατάλληλο επιστήμονα (ιατρό της ανάλογης ειδικότητας, φαρμακοποιό ή νοσηλευτή) για τη λήψη υπεύθυνης και εξατομικευμένης ενημέρωσης, γνωμάτευσης ή συμβουλής ή τη διενέργεια των αναγκαίων κατά περίπτωση ιατρικών πράξεων. Το υλικό αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική διάγνωση, συμβουλή, υπόδειξη ή παραίνεση προς συγκεκριμένη ιατρική, φαρμακευτική και εν γένει θεραπευτική πράξη. Καμία απόφαση για την αντιμετώπιση πάθησης ή την προληπτική ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να λαμβάνεται βάσει αυτών, χωρίς την απαραίτητη εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή και επίβλεψη και την άμεση επαφή του ειδικευμένου ιατρού με το κάθε περιστατικό, ούτε ο ασθενής μπορεί βάσει των πληροφοριών αυτών να διακόπτει ή τροποποιεί τη χορηγηθείσα από τον ιατρό του θεραπευτική αγωγή. Ειδικά σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος, πρέπει να αναζητείται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση η κατάλληλη ιατρική βοήθεια και να μην περιορίζεται η αντιμετώπιση του, στις εδώ παρεχόμενες πληροφορίες.

Η χρήση κάθε πληροφορίας γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη. Οι επίσημες οδηγίες και εντολές των δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΟΦ υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. Το maia.gr δεν επέχει καμία ευθύνη από τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών, την πληρότητα ή την εγκυρότητά τους.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της Εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ