Τι ορίζουμε ως Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (Π.Η.Τ.);

Είναι η Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού και όχι τελική όπως συνηθίζεται να λέγεται και αντιστοιχεί στις 40 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Ο τοκετός μπορεί φυσιολογικά να συμβεί οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ της 37ης – 42ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης.

Στις 40 εβδομάδες, μια γυναίκα έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεκινήσει αυτόματα ο τοκετός της. (60% πιθανότητα να συμβεί την εβδομάδα γύρω από την Π.Η.Τ.).

Πως υπολογίζεται η Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (Π.Η.Τ.);

Ως αφετηρία της μέτρησης της ηλικίας της κύησης έχει οριστεί η πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου της μητέρας. Η ημέρα αυτή είναι γνωστή και ως Τελευταία Έμμηνος Ρύση (Τ.Ε.Ρ.).

Γενικά η σύλληψη, όταν πρόκειται για γυναίκα με σταθερό κύκλο, λαμβάνει χώρα μεταξύ 11 και 21 ημερών μετά την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου, αυτές είναι και οι λεγόμενες γόνιμες ημέρες.

Έτσι η πραγματική ηλικία του εμβρύου, είναι περίπου δύο εβδομάδες μικρότερη από την ηλικία της κύησης.

Με βάση τη μέτρηση αυτή υπολογίζεται πως η πιθανή ημερομηνία τοκετού (Π.Η.Τ.) είναι η ημέρα που συμπληρώνονται 40 εβδομάδες από την ημερομηνία της πρώτης ημέρας της τελευταίας περιόδου.