Προβολή 1-4 από 4 αποτελέσματα
Η προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης - Συνθήκες εργασίας κατά την κύηση.

Η προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης – Συνθήκες εργασίας κατά την κύηση.

24/07/2020

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης οφείλει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την
εργαζόμενη που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης

Η προστασία της μητρότητας κατά την έναρξη και την λήξη της σχέσης εργασίας

Η προστασία της μητρότητας κατά την έναρξη και την λήξη της σχέσης εργασίας

24/07/2020

Η προστασία της μητρότητας
ως θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, «η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του