• Η προστασία της μητρότητας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης – Συνθήκες εργασίας κατά την κύηση

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης οφείλει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την εργαζόμενη που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης

  By Last Updated: 11 Φεβρουαρίου 2022
 • Χορήγηση αδειών

  Χορήγηση αδειών κατά την εγκυμοσύνη - Άδεια μητρότητας (κύησης και τοκετού)

  By Last Updated: 11 Φεβρουαρίου 2022
 • Η προστασία της μητρότητας κατά την έναρξη και την λήξη της σχέσης εργασίας

  Σύμφωνα με το Σύνταγμα, «η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους.

  By Last Updated: 11 Φεβρουαρίου 2022