Προβολή 11-20 από 54 αποτελέσματα
Έκτοπη κύηση ή εξωμήτριος κύηση

Έκτοπη κύηση ή εξωμήτριος κύηση

12/02/2020

Έκτοπη κύηση ή εξωμήτριος κύηση ονομάζεται η κύηση, η οποία αναπτύσσεται εκτός της ενδομητρικής κοιλότητας. Το ποσοστό εμφάνισης αυτόματης εξωμητρίου κύησης είναι 1,5-2%, ενώ με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το ποσοστό αυτό αυξάνεται.

Κύηση υψηλού κινδύνου

Κύηση υψηλού κινδύνου

12/02/2020

Κύηση υψηλού κινδύνου ονομάζεται η κύηση, η οποία λόγω ορισμένων παθολογικών καταστάσεων παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, θέτοντας τόσο τη μητέρα, όσο και το έμβρυο σε κίνδυνο.

Αποβολή ονομάζεται η αυτόματη διακοπή της κύησης, η οποία συμβαίνει πριν την 22η εβδομάδα της κύησης.

Αυτόματη διακοπή της κύησης

12/02/2020

Αποβολή ονομάζεται η αυτόματη διακοπή της κύησης, η οποία συμβαίνει πριν την 22η εβδομάδα της κύησης. Συνηθέστερα συμβαίνει κατά το πρώτο τρίμηνο.

37η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης

37η Εβδομάδα Εγκυμοσύνης

23/02/2016

Το μωρό σας εξασκείται κάνοντας αναπνευστικές κινήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει στη ζωή έξω από τη μήτρα.