Χρειάζεται να ξυπνάω το μωρό μου, για να φάει;

Ένα υγιές νεογνό στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το ξυπνάμε, εκτός κι εάν ο παιδίατρος ή ο επαγγελματίας υγείας σας συστήσουν κάτι διαφορετικό.

Π.χ. ο παρατεταμένος ίκτερος, η μεγαλύτερη από την επιτρεπτή νεογνική απώλεια βάρους, οι μειωμένες λερωμένες πάνες πιθανότατα απαιτούν ένα πιο εντατικό μοντέλο σίτισης.

Go to Top