Πως μπορεί να βοηθήσει ο αναισθησιολόγος στην επισκληρίδιο αναισθησία;

Η έλλειψη ενημέρωσης δημιουργεί άγχος, φόβο και δυσπιστία, με αποτέλεσμα η επίτοκος να προβάλλει ακραίες συμπεριφορές και να μη συνεργάζεται για την διεξαγωγή της τεχνικής.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να καταλάβει και να σεβαστεί τις αντιδράσεις της και να επιστρατεύσει τις δυνατότητές του για καθησυχασμό και εξασφάλιση της συνεργασίας της.

Οι στατιστικές μας λένε ότι ακόμη και αυτές οι επίτοκες, μετά την εμπειρία τους γίνονται οι καλύτεροι υποστηρικτές της μεθόδου.

Go to Top