Τί είναι η κολπική εξέταση;


Εξετάζεται η πρόοδος της διαστολής του τραχήλου (από 0 εκ. πριν να αρχίσει ο τοκετός μέχρι 10 εκ. διαστολής όταν είναι ώρα που μπορεί να αρχίσει η εξώθηση), καθώς επίσης ελέγχεται σε ποια θέση βρίσκεται το κεφάλι του μωρού.

Η κολπική εξέταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να γίνει μασάζ των υμένων ώστε να βοηθηθεί να αρχίσει ο τοκετός.

Go to Top