Τι ονομάζεται Φυσικός Τοκετός;

Ορισμός φυσικού τοκετού κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)

Φυσιολογικός τοκετός είναι αυτός που ξεκινάει αυθόρμητα, μεταξύ της 37ης και 42ης εβδομάδα της κύησης.

Από την αρχή μέχρις το τέλος του δεν υπάρχουν εμφανείς κίνδυνοι, το νεογνό γεννιέται σε ινιακή προβολή και μετά το τοκετό η μήτρα και το νεογνό είναι σε καλή κατάσταση.

Ο ορισμός συμπληρώνεται και επεξηγείται ως ακολούθως:

φυσιολογικός τοκετός (Normal delivery) ορίζεται ο τοκετός χωρίς πρόκληση (προσταγλανδίνες, οξυτοκίνη, τεχνητή ρήξη θυλακίου), χωρίς χρήση γενικής, ραχιαίας ή επισκληρίδιου αναλγησίας πριν ή κατά τη διάρκεια του, χωρίς εφαρμογή περινεοτομής, χωρίς χρήσης συκιάς ή εμβρυουλκού και καισαρικής τομής).

Θα πρέπει να είναι:

«Η φυσική πορεία του τοκετού διαταράσσεται, μόνο όταν υπάρχει σημαντικός λόγος.»

Εν συντομία,

  • Φυσικός τοκετός είναι ο τοκετός που ξεκινά αυθόρμητα
  • Μεταξύ 37ης – 42ης συμπληρωμένης εβδομάδας της κύησης
  • Το παιδί γεννιέται με κεφαλική προβολή και μετά τον τοκετό η μητέρα και το παιδί είναι σε καλή κατάσταση.

Go to Top