Πρέπει υποχρεωτικά να μεσολαβούν κατ’ ελάχιστον δύο ώρες μεταξύ των θηλασμών;

Όχι. Το ίδιο το μωρό σας καθορίζει το προσωπικό του μοτίβο θηλασμών, συνεπώς δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταξύ των θηλασμών.

Go to Top