Πότε ένα νεογνό θεωρείται τελειόμηνο;

Ένα νεογνό θεωρείται ως τελειόμηνο ή ώριμο εάν γεννηθεί την 37η εβδομάδα ή αργότερα.

Από την 37η εβδομάδα, το μωρό είναι πλήρως ανεπτυγμένο και έτοιμο να γεννηθεί.

Τα μωρά που γεννιούνται τελειόμηνα είναι λιγότερο πιθανό να έχουν προβλήματα υγείας συγκριτικά με τα μωρά που γεννιούνται νωρίτερα (πρόωρα).

Go to Top