Τί είναι το Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης;

Αυτό το υπερηχογράφημα (πραγματοποιείται έως την 11η εβδομάδα) έχει ως στόχο να καθορίσει τον αριθμό των εμβρύων, την πιθανή ημερομηνία τοκετού και αν η εγκυμοσύνη εξελίσσεται φυσιολογικά μέσα στη μήτρα.

Η εξέταση αυτή μπορεί να διεξάγεται διακοιλιακά (διαμέσου της κοιλιάς), ή διακολπικά (μέσω του κόλπου).

Θα σας ζητηθεί να έχετε γεμάτη κύστη, έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί πρώτα διακοιλιακό υπερηχογράφημα.

Αν ο ιατρός σας δεν είναισε θέση να αποκτήσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται από την κοιλά, θα σας ζητήσει να αδειάσετε την κύστη σας, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει διακολπικό υπερηχογράφημα.

Σε κάθε περίπτωση το υπερηχογράφημα είναι ακίνδυνο τόσο για το έμβρυο όσο και για τη μητέρα.

Go to Top