Γιατί γίνεται έλεγχος της αρτηριακής πίεσης;

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών καθώς ρέει μέσα σε αυτές.

Ελέγχεται σε κάθε ραντεβού επειδή αύξηση της πίεσης στο αίμα μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι προεκλαμψίας.

Είναι φυσιολογικό να έχετε χαμηλότερη πίεση αίματος γύρω στα μέσα της εγκυμοσύνης.

Go to Top