Πότε θα αρχίσω να καταλαβαίνω το μωρό μου;

Συνήθως τα πρώτα σκιρτήματα του εμβρύου γίνονται αντιληπτά από τις 18-20 εβδομάδες και γίνονται πιο έντονα όσο περνούν οι εβδομάδες.

Go to Top