Μπορώ να κάνω ακτινογραφία, μαστογραφία, απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις;

Η ακτινογραφία, μαστογραφία και το σύνολο των απεικονιστικών τεχνικών, που δεν απαιτούν τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, μπορούν να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του θηλασμού.

Σε περίπτωση χορήγησης σκιαγραφικής ή άλλης ουσίας χρειάζονται οδηγίες από τον επαγγελματία υγείας ως προς την διαχείριση του θηλασμού.

Go to Top