Τι είναι η επισκληρίδιος αναισθησία;

Η επισκληρίδιος αναισθησία ξεκίνησε με την εφαρμογή της ως μέθοδος περιοχικής αναισθησίας, δειλά στην αρχή του 1942.

Η ανακάλυψη

  • των φαρμακευτικών δυνατοτήτων των τοπικών αναισθητικών,
  • της ειδικής βελόνας Tuohy απαραίτητης για την τεχνική του εντοπισμού του επισκληρίδιoυ χώρου στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης,
  • αργότερα περί το 1972, η εντόπιση των οπιούχων υποδοχέων στον επισκληρίδιο χώρο και χρήση των οπιούχων ως αναλγητικών της μεθόδου,

συνετέλεσαν στην αποτελεσματικότητα και εξάπλωση της εφαρμογής της μεθόδου.

Στην πορεία του χρόνου η ιατρική φαρμακολογία βελτίωσε κατά πολύ τις ιδιότητες των εν χρήσει φάρμακων και των υλικών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και να της καταστήσει εύκολα αντιμετωπίσιμες.

Τα θετικά αποτελέσματα των ανωτέρω, όπως και η εύκολη σχετικά τεχνική (λόγω της μεγάλης εμπειρία των αναισθησιολόγων, αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού περιστατικών) είναι πλέον σήμερα αναμφισβήτητα.

Go to Top