Θα γεννηθεί το μωρό μου στην προκαθορισμένη ημερομηνία;

Μόνο ένα στα είκοσι (1/20) μωρά γεννιέται στην προκαθορισμένη ημερομηνία τοκετού.

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί εάν γεννηθεί ακριβώς εκείνη την ημέρα με βάση την αρχική πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ).

Go to Top