Γιατί είναι σημαντικό το Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης;


Είναι σημαντικό γιατί επιβεβαιώνει ότι η κύηση αναπτύσσεται στο κατάλληλο μέρος (ενδομητρίως) και δεν είναι εξωμήτριος κύηση (μια σχετικά σπάνια επιπλοκή που μπορεί όμως να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας).

Επίσης γίνεται ακριβής χρονολόγηση της κύησης, καθορίζεται η Πιθανή Ημερομηνιά Τοκετού ενώ σε περίπτωση πολλαπλής κύησης καθορίζεται ο αριθμός των εμβρύων και αν αυτά μοιράζονται τον ίδιο σάκκο ή βρίσκονται σε διαφορετικούς σάκκους.

Go to Top