Ποιες είναι οι ενδείξεις για το Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης;

  • Αβέβαιες ημερομηνίες.
  • Αιμορραγία.
  • Ασυνήθιστος πόνος.
  • Ιστορικό πρόωρης αποβολής.
  • Ιστορικό έκτοπης κύησης.

Go to Top