Πως υπολογίζεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού;

Η αναμενόμενη ημερομηνία του τοκετού υπολογίζεται από την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου σου, και προσθέτοντας 280 ημέρες (40 εβδομάδες).

Αν δεν είναι σταθερός ο κύκλος σας και δεν θυμάστε πότε ξεκίνησε η τελευταία σας περίοδος, τότε η ημερομηνία τοκετού σας υπολογίζεται μέσω υπέρηχου.

Ο υπέρηχος υπολογίζει το μέγεθος του μωρού σας, και αναλόγως της πορείας ανάπτυξης του υπολογίζεται η ημερομηνία τοκετού.

Go to Top