Πρέπει να σταματήσει ο θηλασμός αν η μητέρα νοσήσει ή εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (Κορωνοϊός) COVID-19;

Η Ιατρική Βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται καθημερινά από νέα δεδομένα όσον αφορά το νέο κορωνοϊό COVID-19.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, συνεχίζουν να αναθεωρούν και να ενημερώνουν τις πληροφορίες και τις συμβουλές τους καθώς διατίθενται περισσότερα ερευνητικά στοιχεία.

Διεθνής συνομοσπονδία Μαιών / Μαιευτών (ICM): Συστήνει να μην χωρίζονται οι θηλάζουσες μητέρες από τα νεογνά τους, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι αναπνευστικοί ιοί μπορούν να μεταδοθούν μέσω του μητρικού γάλακτος.

Η μητέρα μπορεί να συνεχίσει το θηλασμό εφόσον εφαρμόζονται οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ): Συστήνει ότι οι γυναίκες με COVID-19 μπορούν να θηλάσουν αν το επιθυμούν.

Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία: Αναφέρει ότι αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω μητρικού γάλακτος, αντενδείκνυται ο θηλασμός λόγω έκθεσης του νεογνού στις αναπνευστικές εκκρίσεις της μητέρας.

Στην περίπτωση που η μητέρα επιθυμεί να θηλάσει προτείνει για τη διατήρηση της γαλουχίας τη χρήση θηλάστρου με απόρριψη του γάλακτος.

Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος: Αναφέρει ότι όσον αφορά τον COVID-19 φαίνεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του θηλασμού, οπότε εάν αυτό επιθυμεί η μητέρα μπορεί να το πράξει.

Έχουν εξεταστεί τόσο δείγματα αμνιακού υγρού όσο και γάλακτος από πάσχουσες μητέρες και ο ιός δεν έχει ανιχνευθεί.

Τόσο ο θηλασμός όσο και η επαφή της μητέρας με το μωρό της προσφέρουν πολλαπλά οφέλη.

Επομένως, στην περίπτωση που η μητέρα έχει διαγνωσθεί με COVID-19 δεν συστήνεται διακοπή του θηλασμού, αλλά θα πρέπει αυτός να γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες και μέτρα προστασίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος αναφέρει επίσης ότι υπάρχει και η επιστημονική άποψη, ότι τα μωρά πρέπει για 14 μέρες να μην έρχονται σε επαφή με τις θετικές στον SARS-CoV-2 μητέρες τους, κάτι που εφαρμόστηκε στην Κίνα.

Η τελική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από
κοινού σε συνεννόηση με τη μητέρα και να εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου.

Υπάρχει και η σύσταση τα νεογνά νοσούντων μητέρων να αντιμετωπίζονται ως πιθανά κρούσματα και να νοσηλεύονται απομονωμένα.

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC): Δεν έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση για τον θηλασμό κατά τη διάρκεια μόλυνσης από όμοιους ιούς όπως ο SARS-CoV ή ο ιός Αναπνευστικού Συνδρόμου Μέσης Ανατολής (MERS-CoV).

Το CDC συστήνει ότι η μητέρα με γρίπη μπορεί να συνεχίζει να θηλάζει ή να αντλεί μητρικό γάλα εφόσον παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού στο βρέφος.

Σε σχέση με την ασφάλεια του θηλασμού στην περίπτωση που μια γυναίκα γεννά το νεογνό της ενώ νοσεί από τον ιό, οι απόψεις στην επιστημονική κοινότητα διίστανται.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) (2020) αναφέρει ότι η επιλογή της απομόνωσης της μητέρας από το νεογνό της θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή.

Σημειώνει ωστόσο, ότι θα πρέπει η απόφαση να λαμβάνεται μετά από πλήρη ενημέρωση της οικογένειας για τα οφέλη και τους κινδύνους αυτής της επιλογής.

Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (RCOG): Αντίθετα, οι οδηγίες του αναφέρουν ότι μια τέτοια απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται εύκολα καθώς ο χωρισμός της μητέρας από το νεογνό της για 14 ημέρες μπορεί να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και στην εγκατάσταση του θηλασμού.

Εάν το νεογνό είναι υγιές, προτείνουν η μητέρα και το νεογνό να είναι μαζί.

Σημειώνουν ωστόσο, ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται ανάλογα με την κλινική εικόνα της μητέρας και του νεογνού, ύστερα από ανάλυση των κινδύνων και των ωφελειών κάθε επιλογής στην οικογένεια και πάντα σε συνεργασία με τους νεογνολόγους.

Go to Top