Τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει το Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης μεταξύ 7-11 εβδομάδων;

  • Να προσδιορίσει ότι υπάρχει κύηση και ότι αναπτύσσεται στη σωστή θέση (ενδομήτρια).
  • Να αποκλείσει πιθανή έκτοπη κύηση (εξωμήτριο).
  • Να προσδιορίσει τον αριθμό των εμβρύων.
  • Να επιβεβαιώσει την παρουσία καρδιακού παλμού.
  • Υπολογισμός του μεγέθους του σάκου ή του εμβρύου, για τον προσδιορισμό της ηλικίας κύησης.
Go to Top