Πότε βάζω θήλαστρο;


Σε ένα τελειόμηνο νεογνό όταν ο θηλασμός ακολουθήσει μια ομαλή πορεία εδραίωσης δε χρειάζεται απαραιτήτως άντληση με θήλαστρο. Καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να χρειαστεί άντληση με θήλαστρο είναι οι εξής:

  • Σε καταστάσεις αποχωρισμού μητέρας βρέφους π.χ. όταν το νεογνό είναι στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), ή όταν η μαμά χρειάζεται νοσηλεία.
  • Όταν η παραγωγή του μητρικού γάλακτος είναι μειωμένη για διάφορους λόγους και επιδιώκουμε την αύξησή της.
  • Σε περίπτωση που η χορήγηση γάλακτος κρίνεται ακατάλληλη (π.χ. η μητέρα λαμβάνει φάρμακα μη συμβατά με το θηλασμό) μπορεί να γίνουν αντλήσεις με σκοπό τη διατήρηση της γαλουχίας.
  • Σε περίπτωση επιστροφής της μητέρας στην εργασία της, ώστε να κάνει ατομική τράπεζα γάλακτος.

Go to Top