Πότε αλλάζουν τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης;

Το τρίμηνο αποτελείται από τρεις μήνες, και η εγκυμοσύνη αποτελείται από τρία τρίμηνα.

  • Το πρώτο τρίμηνο ξεκινά από την εβδομάδα 1 μέχρι την 13η εβδομάδα εγκυμοσύνης,
  • Το δεύτερο τρίμηνο περιλαμβάνει την 14η μέχρι και την 27η εβδομάδα εγκυμοσύνης,
  • Tο τρίτο τρίμηνο ξεκινά την 28η εβδομάδα μέχρι και την 40η εβδομάδα.
Go to Top