Να θηλάζω και από τους δύο μαστούς ή μόνο από το ένα;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο θηλασμού.

Ακολουθείστε τις ανάγκες του μωρού σας.

Έχει αποδειχθεί ότι ο όγκος του γάλακτος στην αρχή του γεύματος είναι περισσότερος σε σχέση με το τέλος αυτού.

Σε γενικές γραμμές σε κάθε θηλασμό καλό είναι να αδειάζει ο ένας μαστός και στη συνέχεια να προσφέρεται ο δεύτερος.

Go to Top