Πότε θα έχω την πρώτη έμμηνο ρύση;

Εάν η γυναίκα θηλάζει, η περίοδος εμφανίζεται με το πέρας του θηλασμού.

Αυτό όμως δεν αποτελεί κανόνα.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα, ενώ σε άλλες έναν μήνα αργότερα.

Εάν η γυναίκα δε θηλάζει, η περίοδος εμφανίζεται συνήθως στις 6 – 8 εβδομάδες.

Go to Top