Γιατί να επιλέξω επισκληρίδιο αναισθησία;

Η μέθοδος της επισκληριδίου αναισθησίας δίνει τη δυνατότητα στην επίτοκο να αποφύγει την αρνητική επίδραση του πόνου στα δυνατά συναισθήματα της μεγάλης στιγμής. Έχει τη δυνατότητα να υπακούει και να συνεργάζεται με τις υποδείξεις των γυναικολόγων και της μαίας της, έτσι ώστε να βιώσει στιγμή προς στιγμή, με πλήρη συνείδηση το υπέροχο γεγονός.

Go to Top