Περισσότερα πλεονεκτήματα της επισκληριδίου αναισθησίας;


Η επισκληρίδιος αναισθησία μπορεί να προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα σε μια επίτοκο.

Σε περίπτωση μη εξέλιξης του φυσιολογικού τοκετού με συνέπεια την καισαρική τομή δίνει την δυνατότητα να αποφύγει την γενική αναισθησία με αποτέλεσμα να βιώσει τον ερχομό του παιδιού της και με αυτό τον τρόπο τοκετού.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συνεχίζονται και μετά το τέλος της καισαρικής τομής.

Επιτρέπουν στην γυναίκα την συνέχιση φυσιολογικών δραστηριοτήτων (κίνηση, θηλασμός κ.λπ.) για τα επόμενα δύο 24ωρα εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο μετεγχειρητικό πόνο.

Go to Top