Διάρκεια τοκετού

Η διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού στις πρωτοτόκες είναι από 8 έως 24 ώρες περίπου από τη στιγμή της εισαγωγής τους στο μαιευτήριο, σε ενεργή φάση τοκετού, μέχρι και τη γέννηση, ενώ στις πολύτοκες από 6 έως 12 ώρες περίπου.

Όλοι οι τοκετοί έχουν κοινά σημεία και σταθερές μέσα στις οποίες κυμαίνονται οι περισσότερες γυναίκες και ορίζει το φυσιολογικό.

Όμως κανένας τοκετός δεν είναι ίδιος με τον επόμενο και για αυτό και ο χρόνος που απαιτείται για την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του είναι πάντα σχετικός και ξεχωριστός για κάθε τοκετό ακόμη και για την ίδια τη γυναίκα.

Go to Top