Είναι διαφορετικός ο προγεννητικός έλεγχος ανάλογα με την ηλικία ή τις συνθήκες ζωής μίας γυναίκας;


Οι προγεννητικός έλεγχος αρχικά προσφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλων παραγόντων.

Παρόλα αυτά κάθε περίπτωση μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες που ασφαλώς λαμβάνονται υπόψιν.

Ορισμένες δε φορές χρειάζεται η συνδρομή και άλλων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εγκυμοσύνης.

Go to Top