Πώς γίνεται το Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης;

Το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης πραγματοποιείται με ευκολία στις 7-11 εβδομάδες της κύησης και γίνεται συνήθως διακοιλιακά, που σημαίνει από την κοιλιά.

Go to Top