Το μωρό που θηλάζει χρειάζεται να ρευτεί;

Όχι, απαραίτητα.

Τα νεογνά που θηλάζουν αποτελεσματικά, συνήθως δεν ρεύονται. Παρόλα αυτά, το κράτημα του νεογνού σε όρθια θέση 5-10 λεπτά μετά το τέλος του θηλασμού είναι απαραίτητο.

Έπειτα, αν το νεογνό είναι ήσυχο μπορούμε να το βάλουμε να κοιμηθεί.

Go to Top