Υπάρχει προστασία για τις εγκύους από δυσμενή μεταχείριση στην εργασία;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης οφείλει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την εργαζόμενη που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή γαλουχίας, να μην εκτεθεί αυτή σε κινδύνους που επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας της, αλλά και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με προσαρμογή των συνθηκών και του χρόνου εργασίας.

Η εργαζόμενη που απασχολείται κατά τους όρους της σύμβασής της βραδινές ώρες μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

Εφόσον η θέση εργασίας ενέχει κινδύνους για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης, ο εργοδότης θα πρέπει για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί να μεταθέσει την εργαζόμενη σε άλλη κενή θέση εργασίας, στην οποία δεν υφίστανται κίνδυνοι για την ομαλή εξέλιξη της κύησης, εφόσον υφίσταται τέτοια θέση και εφόσον η εργαζόμενη – με βάση τις γνώσεις και τα προσόντα της – είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη θέση.

Go to Top