Μπορώ να συνεχίσω το θηλασμό όταν επιστρέψω στην εργασία μου;

Η επιστροφή στη δουλειά μπορεί να συμβαδίσει με τη διατήρηση του θηλασμού.

Η άντληση μπορεί να μην είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για ένα βρέφος που ήδη παίρνει 3 γεύματα στερεών τροφών.

Το βρέφος αυτό μπορεί να θηλάζει, όταν η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι.

Για ένα μικρότερο ωστόσο μωρό ή για περιπτώσεις που η μητέρα εργάζεται πολλές ώρες ή σε βάρδιες, η άντληση μητρικού γάλακτος είναι σχεδόν απαραίτητη.

Καλό είναι να υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής του μωρού στο πρόσωπο φροντίδας και στις νέες συνθήκες σίτισης και διατροφής.

Go to Top